Poskytuji individuální a párové konzultace

S čím vám mohu pomoci?

  • Cítit se a být vnitřně silní a pevní. Ať už jako silný muž nebo silná žena.
  • Být více sami sebou a projevovat se svobodně a autenticky. Objevit svoje poslání a smysl života.
  • Umět s lehkostí tvořit a rozvíjet harmonické, funkční a zdravé vztahy. Hlavně ten sám k sobě.
  • Zvýšit sebevědomí a sebedůvěru. Rozvíjet svůj pravý potenciál.
  • Překonat omezující mentální programy, emoční bloky i strachy. Nahradit je důvěrou a jistotou.
  • Odstranit vnitřní konflikty. Přijmout sami sebe bez podmínek a nároků. Dokázat se ocenit.
  • Zvládat stresové situace nebo jim rovnou efektivně předcházet. Žít s vnitřním klidem.
  • Zamilovat se sami do sebe a mít se rádi tací, jací jste. Žít zdravě a úspěšně. Nabít svoje tělo novou energií.
  • Umět se za sebe zdravě postavit a jasně si vymezit vlastní hranice.
  • Zbavit opakujících se negativních myšlenek a lépe zvládat svoje emoce.

Co nabízím

Sám sebe v plné síle. Svou 100% pozornost, podporu a přítomnost. Všechny své schopnosti, dovednosti a funkční postupy, které jsem se naučil. Veškeré zkušenosti a poznání, ke kterému jsem na své životní i profesní cestě došel. Jasnost, poctivost a pravdivost. Nenabízím iluzi instantních řešení a životních zkratek.

Co se mnou dokážete

Objevíte svou přirozenou podstatu - vaše autentické já. Tam leží všechna životní síla, energie, vize i řešení, které hledáte. Se mnou dokážete svou podstatu přijmout a napojit se na ní. Vytvoříme prostor, kde se se svým autentickým já setkáte v celé jeho dokonalosti - pak se celý váš život promění.

Jaké postupy používám

Psychologické koučování

Vyčistíme vaši mysl, aby byla klidná a koncentrovaná na váš záměr a mohla tvořit smysluplné věci.

Osobní poradenství

Odblokujeme staré a nefunkční podvědomé nastavení. Vytvoříme prostor pro příjemné emoce.

Somatické koučování

Zapojíme do hry i vaše tělo jako zdroj autentické vitality a síly. Probudíme ve vás novou energii.

Jak pracuji

Najdeme příčiny problému

Najdeme skutečné a konkrétní příčiny vašich problémů, protože bez jejich zpracování nelze naplno žít a život pozitivně měnit.

Odhalíme podvědomé programy

Odhalíme životní strategie a podvědomé programy, která vás negativně ovlivňují nebo řídí. Umožníme vytvoření nových a prospěšných. 

Naplánujeme akční kroky

Naplánujeme jasný a praktický postup, pomocí kterého začnete svou realitu krok za krokem měnit. Teď už podle svého záměru a přání.

Jak to celé probíhá

1

Úvodní informativní setkání

Nejprve se sejdeme (osobně nebo virtuálně/Skype) na úvodní informativní schůzce, kde mě budete moci poznat, na cokoli se zeptat a já objasním, jak postupuji a pracuji. Bude zde také dostatečný prostor pro vás a váš příběh a vaše téma. Na závěr si vyjasníme, co a jak budeme dělat konkrétně ve vašem případě. Odměna za úvodní hodinové setkání je 1000 Kč.

2

Pravidelná setkání

Minimálně na začátku naší spolupráce je důležité, abychom se vídali pravidelně. Jen tak dosáhneme těch nejlepších výsledků a společná práce bude efektivní a plynulá. Jsme oba dospělí lidé a proto se budeme na termínech, délce schůzek i ostatních věcech společně domlouvat (většinou se vídáme 2-4x za měsíc a schůzky trvají 60-120 minut). Nejste můj žák a já váš učitel. Jsme rovnocenní lidé. 

Odměna za další setkání je 2500 Kč za hodinu. 

Storno podmínky - pokud je schůzka zrušená v den jejího konání, je potřeba ji uhradit v plné výši. Pokud je zrušená den předem, je potřeba uhradit 50%

3

Braník nebo les

V dnešní přecivilizované době je každá minuta v čisté přírodě léčivá. Proto nabízím koučování v lese. Sejdeme se na Nádraží Zbraslav a vyrazíme na cestu růstu a poznání. Na cestu lesem, kde ještě nedávno žili Keltové. 

Přijďte vyrůst. Jednou si poděkujete ...

Pište nebo volejte - 776 727 698. Dejte o sobě vědět