Nabízím individuální a párové konzultace

S čím vám mohu pomoci?

 • Žít život, o kterém zatím sníte. Vykročit ze stínu a začít opět zářit.
 • Žít pravdivě a autenticky. Projevovat se svobodně a beze strachu.
 • Probudit v sobě zdravé a pevné sebevědomí. Věřit sobě i druhým.
 • Nastavit zdravé hranice v životě i ve vztazích. Dokázat se vymezit.
 • Zkvalitnit a vyčistit vztahy - především ten, který máte k sobě.
 • Odhalit příčiny vašich problémů a vykročit z kruhu opakujících se situací.
 • Objevit svoje poslání. Nalézt smysl života.
 • Přijmout sami sebe bez podmínek, nároků, iluzí a očekávání. Dokázat se ocenit.
 • Překonat strachy a rodinné zátěže, které brání ve spokojeném životě.
 • Změnit podvědomé omezující bloky, negativní programy a přesvědčení.
 • Navýšit životní energii a získat vnitřní klid a rovnováhu. Respektovat své potřeby.
 • Žít uvolněně a smysluplně. Bez stresu. Mít čas na sebe i blízké.
 • Cítit se jako muž / žena ve své opravdovosti. Vnímat svou přirozenou sílu.
 • Vnímat svoje tělo a potřeby. Umět naplnit sám sebe.

Můj záměr

Vytvořit prostor, kde se setkáte sami se sebou ...

Pomohu vám objevit vaši přirozenou a pravdivou podstatu - vaše autentické já. Tam je ukryta všechna vaše síla, životní moc, vize i odpovědi a řešení, které hledáte. Pomohu vám vaši podstatu probudit, přijmout, posílit a napojit se na ní. Vytvořím prostor, abyste se sami se sebou mohli setkat v celé své síle, kráse a dokonalosti ... pak se celý váš život promění.

Jaké metody používám

Při své práci kombinuji 3 základní přístupy

Psychologické koučování

Vyčistíme vaši mysl, aby byla klidná a koncentrovaná na váš záměr a mohla tvořit smysluplné věci.

Osobní poradenství

Odblokujeme staré a nefunkční podvědomé nastavení. Vytvoříme prostor pro příjemné emoce.

Somatické koučování

Zapojíme do hry i vaše tělo jako zdroj autentické vitality a síly. Probudíme ve vás novou energii.

Jak pracuji

Při své práci ctím 3 základní pilíře

Najdeme příčiny problému

Najdeme skutečné a konkrétní příčiny vašich problémů, protože bez jejich zpracování nelze naplno žít a život pozitivně měnit.

Odhalíme podvědomé programy

Odhalíme životní strategie a podvědomé programy, která vás negativně ovlivňují nebo řídí. Umožníme vytvoření nových a prospěšných. 

Naplánujeme akční kroky

Naplánujeme jasný a praktický postup, pomocí kterého začnete svou realitu krok za krokem měnit. Teď už podle svého záměru a přání.

ales_profil_maly

Kdo jsem?

kouč, průvodce vnitřní tranformací a badatel lidské duše

Pomáhám lidem, kteří se dostali do situace, kdy neví, jak dál. Pomáhám jim objevit jejich sebevědomí a posílit sebedůvěru. Přijmout se a mít se rádi bez podmínek. Pocítit naplno svou sebehodnotu a vnitřní sílu. Umím odhalit skryté škůdce jejich života, překonat strachy i se zbavit rodinné zátěže, negativních přesvědčení a podvědomých bloků. Obnovit a získat životní sílu i více času a energie. Pomáhám jim znovu žít v klidu a uvolněně. Získat harmonický a pohodový vztah k sobě i druhým.

Přes
2000

odkoučovaných hodin

Přes
6

let praxe

Přes
8

let sebezkušenostní práce

Jak spolupráce probíhá

1

Úvodní informativní setkání

Nejprve se sejdeme (osobně nebo virtuálně) na úvodní informativní schůzce, kde mě budete moci poznat, na cokoli se zeptat a já objasním, jak postupuji a pracuji. Bude zde také dostatečný prostor pro vás a váš příběh a vaše téma. Na závěr si vyjasníme, co a jak budeme dělat konkrétně ve vašem případě.

2

Pravidelná setkání

Minimálně na začátku naší spolupráce je důležité, abychom se vídali pravidelně. Jen tak dosáhneme těch nejlepších výsledků a společná práce bude efektivní a plynulá. Jsme oba dospělí lidé a proto se budeme na termínech, délce schůzek i ostatních věcech společně domlouvat. Nejste můj žák a já váš učitel. Jsme rovnocenní lidé.

3

Cena

Odměna za úvodní setkání je 500 Kč a zabere nám cca 45 minut. Odměna za další setkání může být i na naší domluvě. Klienti zpravidla platí 2000 Kč za hodinu.

Storno podmínky - pokud je schůzka zrušená v den jejího konání, je potřeba ji uhradit v plné výši. Pokud je zrušená den předem, je potřeba uhradit 50%

Co o mé práci říkají klienti

Všechny reference jsou pravdivé a autentické

Objednejte se. Jednou si poděkujete ...

Pište nebo volejte. Dejte o sobě vědět